Lista postępowań PZP

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/08/09/2021 Adaptacja pomieszczeń Apteki Szpitalnej na pomieszczenia Sali Porodowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w SPZOZ w Świdniku, przy Al. Lotników Polskich 18 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-09 2021-09-24 10:00 --
Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/06/09/2021 Prace modernizacyjno - adaptacyjne oraz wymiana dwóch wind medyczno - transportowych w budynku Szpitala SPZOZ w Świdniku – Al. Lotników Polskich 18 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-04 2021-09-20 10:00 --
Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/07/08/2021 Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik ( 3 pakiety ) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-30 2021-09-30 10:00 --
Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/05/08/2021 Dostawa sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii Szpitala SP ZOZ Świdnik Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-20 2021-10-07 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa