Lista postępowań PZP

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/04/07/2021 Dostawa sprzętu ogólnomedycznego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-01 2021-07-09 10:00 2021-08-27
Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/03/06/2021 Prace remontowo-budowlane związane z montażem / wyposażeniem budynku w windę osobową w Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-30 2021-07-15 10:00 2021-08-27
Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/02/05/2021 Przebudowa pomieszczeń Szpitala w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szpitalu SPZOZ w Świdniku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-25 2021-06-09 10:00 2021-07-28
Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/01/01/2021 Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-17 2021-05-25 10:00 2021-07-19

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa